>Στην Ελλάδα:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Αττικό Μετρό Α.Ε.
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Καιρός (από το ΕΜΠ)
Σύλλογος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ)
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.)
Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟT)

>Στο εξωτερικό:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων Μηχανικών(EFCA)
Διεθνής Συνομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC)
American Society of Civil Engineers (ASCE)


 

 

 



 


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.