>
Ιστορικό
Η ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (πρώην ΤΟΠΠΟΣ ΕΠΕ) δραστηριοποιείται από το 1993 στον τομέα Μελέτης και Επίβλεψης Έργων διαφόρων κατηγοριών (δημόσιων και ιδιωτικών) και την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

>Διοίκηση - Στελέχωση
Η ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Α.Ε. ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Βαρδουλάκη, Πολ. Μηχ. Από το 2015 διευθύνεται από τον Ευτύχιο Μ. Βαρδουλάκη, Πολ. Μηχανικό. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με Μηχανικούς και λοιπούς Επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στα τεχνικά έργα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες σε σύνθετα ή εξειδικευμένα έργα.

>Πολιτική ποιότητας
Η ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Α.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Η εταιρεία προετοιμάζεται για την πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000.

>Εταιρικό πτυχίο
Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών (Α.Μ. ΓΕΜ 355) :

Κατηγορία

Τάξη

Δυναμικό

Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες  

Α

 2 μονάδες

Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες

 Α 

 2 μονάδες

Αρχιτεκτονικές μελέτες Κτιριακών Έργων 

Α

 2 μονάδες

Στατικές Μελέτες 

 Ε 

13 μονάδες

10

Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

Ε

13 μονάδες

 11 

Μελέτες Λιμενικών Έργων 

 Α 

  1 μονάδα 

13

Μελέτες Υδραυλικών Έργων

Β

 3 μονάδες

16

Μελέτες Τοπογραφίας

Δ

 9 μονάδες

 20 

Γεωλογικές μελέτες

 Β 

 2 μονάδες

21

Γεωτεχνικές μελέτες

Α

 2 μονάδες

27

Περιβαλλοντικές Μελέτες

B

 4 μονάδες


Η εταιρεία είναι εκ των ιδρυτικών μελών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.). Το μελετητικό πτυχίο της εταιρείας είναι σήμερα συγκροτημένο ως εξής:
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ

1. ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Αγρ. Τοπ. Μηχανικός

ΟΔΟ (10) : 3

ΤΟΠ (16) : 3

2. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΤ (08) : 3

ΟΔΟ (10) : 3

3. ΜΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΤ (08) : 3

ΟΔΟ (10) : 3

4. ΔΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Αγρ.Τοπ. Μηχανικός

ΟΔΟ (10) : 2

ΤΟΠ (16): 3

5. ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗ ΡΑΧΕΛ-ΖΑΚΛΙΝ

Αγρ.Τοπ. Μηχανικός

ΟΔΟ (10) : 1

ΤΟΠ (16): 1

6. ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΛΕΝΗ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΤ (08) : 2

ΓΕΩΤ (21): 1

7. ΓΕΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Γεωλόγος 

ΓΕΩΛ (20) : 2

ΠΕΡΙΒ (27):  2

8. ΧΩΡΑΦΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πολιτικός Μηχανικός 

ΣΤΑΤ (08) : 2

ΥΔΡ (13):  2

9. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Δομοστατικός Μηχανικός

ΣΤΑΤ (08) : 2

10.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΣΤΑΤ (08) : 1

ΟΔΟ (10) : 1

Όλοι οι ανωτέρω είναι μέτοχοι της εταιρείας.

Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.