ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ: Τμήμα Παράκαμψη Σκαλανίου - Πατσίδων

 

Παράκαμψη Σκαλανίου
Χαρακτηριστικά τμήματα

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 
Παράκαμψη Σκαλανίου
Χαρακτηριστικά τμήματα

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 

 

ΕΡΓΟ:    Παράκαμψη Σκαλανίου - Πατσίδων (χ.θ. 0+000 - χ.θ. 2+986,45)
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ν.A. Ηρακλείου
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Νομαρχιακή Αυτ. Ηρακλείου – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Κ/Ξ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ, ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΤΕ 
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ν. Ηρακλείου
 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ: Κατηγορία οδού ΑΙΙ. Ταχύτητα μελέτης 80 Km/h. Διατομή τύπου Γ, συνολικού πλάτους 7.50/12,50 m. Δύο λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3.75 m εκάστη, λωρίδες καθοδηγήσεως πλάτους 0.25 m, ΛΕΑ πλάτους 2,25 m.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  1.640.000€ (τιμές Β 96) 


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.