ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΧΟΥΔΕΤΣΙ – ΠΑΡΘΕΝΙ – ΤΕΦΕΛΙ - ΠΥΡΓΟΣ

 

Χαρακτηριστικό τμήμα του
οδικού άξονα (χ.θ. 0+000 – 2+610)

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 

 

ΕΡΓΟ:  Οδικός Άξονας Χουδέτσι – Παρθένι – Τεφέλι – Πύργος 
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ν. Α. Ηρακλείου
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΑΕ, Δομική Κρήτης Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ηράκλειο Κρήτης
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ: Οδός κατηγορία ΑΙΙΙ. Διατομή με ενιαίο οδόστρωμα και μια λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75 m ανά κατεύθυνση. Το συνολικό πλάτος καταστρώματος της οδού ανέρχεται στα 12,50 m. Συνολικό μήκος 15,5 Km.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.790.000€ (τιμές Β 99)


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.