’ποψη από την κατασκευή της Γέφυρας Σταλίδας στο Βόρειο Οδικό ’ξονα Κρήτης

 

Φάση από την κατασκευή της κοιλαδογέφυρας

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 

 

ΕΡΓΟ: Κοιλαδογέφυρα Σταλίδας στη χ.θ. 1+892,42 - 2+145,95 (12+650 του ΒΟΑΚ)
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ/νση Μελετών Έργων Οδοποιίας (ΔΜΕΟ)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: τ. 12ης ΠΥΔΕ Κρήτης
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ηράκλειο Κρήτης
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ: Κοιλαδογέφυρα στο τμήμα Β του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος - όρια Νομού Λασιθίου). Προεντεταμένος φορέας συνολικού ανοίγματος 253 m με θεμελίωση επί πασσάλων.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.200.000 € (τιμές Β 96)


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.