’ποψη από την κατασκευή της Σήραγγας Σταλίδας του Βόρειου Οδικού ’ξονα Κρήτης

 

’ποψη από την κατασκευή του μετώπου της σήραγγας

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 

 

ΕΡΓΟ:   Σήραγγα Σταλίδας του Β.Ο.Α.Κ.
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
ΜΕΛΕΤΗ: ΤΟΠΠΟΣ Α.Ε. (Στάδιο Προμελέτης)
ΑΒΑΞ Α.Ε. (Στάδιο Οριστικής Μελέτης)
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Τ. 12η ΠΥΔΕ Κρήτης
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νομός Ηρακλείου Κρήτης
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ: Οδική σήραγγα συνολικού μήκους 409 m, πλάτους 9,5 m.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.600.000 € (τιμές Α 97)


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.