Συγκρότημα αποθηκών, συνολικής επιφανείας 30.000 m2, της Εθνικής Τραπέζης Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής

 

Εγκαταστάσεις αποθηκών υπό κατασκευή

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 
Θέα ολοκληρωμένου συγκροτήματος αποθηκών

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 

 

ΕΡΓΟ:   Συγκρότημα Αποθηκών στην Μαγούλα Αττικής, συνολικής επιφανείας 30.000 m2.
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΑ.Ε.Γ.Α.Ε. (σήμερα Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος)  
ΜΕΛΕΤΗ: ΤΟΠΠΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑ.Ε.Γ.Α.Ε. - Τεχνική Υπηρεσία
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: J & P ( ΕΛΛΑΣ) ΑΕ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μαγούλα Αττικής (25 Km από την Αθήνα)
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ: 9 φατνώματα πλάτους 22,4 m και μήκους 100 m. Στύλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 10,50 m επιστέγαση με ολόσωμα μεταλλικά ζευκτά μεταβλητής διατομής. Διαμόρφωση υπόγειου χώρου συνολικής επιφάνειας 12.000 m2 με πλάκα επικάλυψης υπολογισμένη για κινητά φορτία 4.000 kg/m2. Επιστέγαση και πλαγιοκάλυψη με μεταλλικά πετάσματα τύπου σάντουιτς. Εφαρμογή εξαιρετικά λείου βιομηχανικού δαπέδου σε όλους τους χώρους.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.660.000 € (τιμές Β 98)


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.