Γέφυρα Φανερωμένης στο Βόρειο Οδικό ’ξονα Κρήτης

 

Αποπερατωμένη γέφυρα

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 

 

ΕΡΓΟ: Κοιλαδογέφυρα στη χ.θ. 1+177,82 - χ.θ. 1+251,82 '' του οδικού τμήματος Αγ. Νικόλαος - Παχειά ’μμος του Β.Ο.Α.Κ. (χ.θ.. 0+000 - 2+543)
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΕΧΩΔΕ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ν. Λασιθίου Κρήτης
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ: Φορέας προεντεταμένος συνολικού ανοίγματος 74 m (37,0 x 2 m). Ύψος φορέα 2,5 m : 4,5 m. Ύψος μεσοβάθρων 17,80 m. Πέδιλα διαστάσεων 12,0 m x 10,5 m x 3,0 m. Πλάτος b=14,5 m. Kατασκευή με τη μέθοδο της προβολοδόμησης.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 940.000 € (τιμές Δ 99)


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.