ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΒΙΑΝΝΟΣ

 

Τμήμα Ηράκλειο – Αλάνγι: υπό κατασκευή

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 

 

ΕΡΓΟ: Οδικός άξονας Ηράκλειο-Βιάννος. Τμήμα Άγιος Σώζων - Μάρθα
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Νομαρχιακή Αυτ. Ηρακλείου – Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: Κ/Ξ ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ, ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΤΕ
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ: Κατηγορία οδού ΑΙΙ, συνολικού πλάτους 12,50 m και μήκους 29,845 km. H διατομή της οδού περιλαμβάνει λωρίδες βραδυπορίας. Έχουν προβλεφθεί χώροι στάθμευσης. Ταχύτητα μελέτης 90 km/h
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.000.000 € (τιμές Δ 97)


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.