Γέφυρα Φρουζή στο Βόρειο Οδικό ’ξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.)

 

Φάση κατασκευής μεσαίου ανοίγματος με
εφαρμογή προβολοδόμησης

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 
Εφαρμογή προβολοδόμησης εκατέρωθεν
του μεσόβαθρου Μ1

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 
Αποπερατωμένη γέφυρα

Κάντε κλικ στην φωτογραφία
για να την δείτε σε μεγένθυση

 

 

ΕΡΓΟ:   Κοιλαδογέφυρα Φρουζή στον Β.Ο.Α.Κ.
ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  
ΜΕΛΕΤΗ: ΤΟΠΠΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ν. Λασιθίου. Οδικό τμήμα Αγ. Νικόλαου – Παχειάς ’μμου του Βόρειου Οδικού ’ξονα Κρήτης.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΥ: Θεμελίωση επί πασσάλων. Ανοίγματα 44,5 +71,3 + 44,5 m. Συνεχής φορέας κιβωτοειδούς διατομής, προεντεταμένος από σκυρόδεμα C30/37, πλάτους 14,5 m, ύψους μεταβλητού 2,5 - 5,0 m. Ύψος μεσοβάθρων 41,5 / 31,4 m. Ανάλυση φορέα για την κατασκευή με την μέθοδο της προβολοδόμησης.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.600.000 € (τιμές Δ 99)


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.