>
Ιστορικό

Η ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. (πρώην ΤΟΠΠΟΣ ΕΠΕ) δραστηριοποιείται από το 1993 στον τομέα Μελέτης και Επίβλεψης Έργων διαφόρων κατηγοριών (δημόσιων και ιδιωτικών) και την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου.

>Διοίκηση - Στελέχωση
Η ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Α.Ε. διευθύνεται από τον Μιχαήλ Βαρδουλάκη, Πολ. Μηχ. ο οποίος υπήρξε και ιδρυτής. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με Μηχανικούς και λοιπούς Επιστήμονες με πολυετή εμπειρία στα τεχνικά έργα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο επιλεγμένων εξωτερικών συνεργατών, γεγονός που της παρέχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες σε σύνθετα ή εξειδικευμένα έργα.

>Πολιτική ποιότητας
Η ΤΟ.Π.Π.Ο.Σ. Α.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της. Η εταιρεία προετοιμάζεται για την πιστοποίηση του Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας που εφαρμόζει, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000.

>Εταιρικό πτυχίο
Η εταιρεία διαθέτει μελετητικό πτυχίο στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών (Α.Μ. ΓΕΜ 355) :

Κατηγορία Τάξη Δυναμικό
8 Στατικές Μελέτες E 12 μονάδες
10 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων Ε 15 μονάδες
13 Μελέτες Υδραυλικών Έργων Α 1 μονάδες
16 Μελέτες Τοπογραφίας Δ 7 μονάδες
21 Γεωτεχνικές μελέτες Α 1 μονάδες
23 Γεωργικές μελέτες Β 2 μονάδες
25 Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου Β 2 μονάδες
27 Περιβαλλοντικές Μελέτες Γ 3 μονάδες


Η εταιρεία είναι εκ των ιδρυτικών μελών του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εταιρειών Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.). Το μελετητικό πτυχίο της εταιρείας είναι σήμερα συγκροτημένο ως εξής:
 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ
1. ΑΝΔΡΙΚΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός ΟΔΟ (10) : 3 ΤΟΠ (16) : 3
2. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΕΥΣΑΪΑ Περιβαλλοντολόγος ΠΕΡ (27) : 3
3. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΣΤΑΤ (08) : 2 ΟΔΟ (10) : 2
4. ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Πολιτικός Μηχανικός ΣΤΑΤ (08) : 3 ΟΔΟ (10) : 3
5. ΜΩΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΣΤΑΤ (08) : 3 ΟΔΟ (10) : 3
6. ΔΑΜΑΣΚΗΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αγρ.Τοπ. Μηχανικός ΟΔΟ (10) : 2 ΤΟΠ (16): 3
7. ΜΠΙΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Πολιτικός Μηχανικός ΟΔΟ (10) : 1 ΥΔΡ (13): 1
8. ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γεωπόνος ΓΕΩΡΓ (23) : 2 ΦΥΤ (25) : 2
9. ΘΕΟΔΩΡΗ ΕΛΕΝΗ Πολιτικός Μηχανικός ΣΤΑΤ (08) : 2 ΓΕΩΤ (21): 1
10. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Δομοστατικός Μηχανικός ΣΤΑΤ (08) : 1 ΤΟΠ (16): 1
11. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός ΣΤΑΤ (08) : 1 ΟΔΟ (10) : 1

Όλοι οι ανωτέρω είναι μέτοχοι της εταιρείας.>
Οικονομικά Στοιχεία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.